Expertiză contabilă
Expertiză Contabilă

Expertiză contabilă

Diez Plus Expert este o firmă acreditata CECCAR, fiind în măsură să vă ofere servicii de expertiză contabilă în Zalău și alte localități din țară, la cerere.

Scopul activității de expertiză contabilă este de a furniza părților interesate informațiile necesare pentru a găsi o soluție în privința unei contestații depuse de una dintre părți.   

Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile legii și deține competența profesională de a verifica și de a aprecia modul de organizare și de conducere a contabilității, de a supraveghea gestiunea societății comerciale și de a verifică legalitatea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

Contactează-ne